Informace rodičům

Provozní doba: PO – PÁ  6:30 – 16:30 hod

Výše úplaty za  předškolní vzdělávání

Příspěvek na neinvestiční náklady pro školní rok 2023/2024 je 650,- Kč měsíčně /viz. Školní řád/

  1. a) podle § 123 zákona č.561/2004 Sb., (školský zákon) je stanoveno, že vzdělávání v mateřské škole lze poskytovat za úplatu, která činí maximálně polovinu nákladů stanovených na provoz mateřské školy na jednotlivé  dítě.
  2. b) děti, které v období od 1.9. do 31.8. následujícího kalendářního roku dovršily nejvýše 6 let věku mají předškolní vzdělávání bezúplatné (§123, odst.3)

 

Naše mateřská škola je umístěna v městské části Staré Brno,  byla postavena jako moderní účelové zařízení a otevřena 1. září 1961. Budova byla po prostorové stránce řešena velkoryse, stojí uprostřed zahrady v klidném vnitrobloku. Zahrada je veliká, vybavena dřevěnými hracími prvky a po rozsáhlé modernizaci byla doplněna o lanovou průlezku a pirátskou loď. Budova prošla celkovou rekonstrukcí, vnitřní zařízení je průběžně modernizováno.

Předností školy je vlastní zmodernizovaná kuchyně, poskytující kvalitní a pestrou stravu, podle nutričních doporučení vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR. Vaříme celkem pro devět mateřských škol. Nevaříme z polotovarů, co nejčastěji zařazujeme pohanku, jáhly, bulgur, kuskus, quinou, hodně zeleniny a ovoce – téměř ke každému jídlu. Děti mají na výběr vždy minimálně ze dvou druhů. Ke svačinkám podáváme různé druhy pečiva, včetně celozrnného. Pitný režim zajišťujeme neustále, děti mají také na výběr – čaj ovocný, bylinkový, voda s citrónem či pomerančem, mléko, kakao, caro.

Naší školní jídelně podařilo, na základě splnění všech požadovaných kritérii, zařadit mezi Zdravé školní jídelny.

Projekt je podporován Ministerstvem zdravotnictví, za kterým stojí odborníci na výživu ze Státního zdravotního ústavu ve spolupráci s týmem  hygieniků.

https://www.zdravaskolnijidelna.cz/

https://www.zdravaskolnijidelna.cz/profil/ms-nadvorni

I nadále se budeme snažit udržet vysoký standard naší školní jídelny.

 

Zřizovatelem mateřské školy je Statutární město Brno, městská část Brno – střed.

Vzdělávání dětí probíhá na základě vlastního Školního vzdělávacího programu. Program je zaměřen na osobnostní rozvoj, na posilování sebevědomí a samostatnosti každého dítěte a na vytváření kamarádských vztahů mezi dětmi. Klademe velký důraz na rozvoj pohybu a tělesné zdatnosti.

Cílem předškolního vzdělávání je všestranný rozvoj předškolního dítěte po stránce fyzické, rozumové, sociální i emocionální.

S dětmi pracuje kolektiv učitelek s odbornou kvalifikací pro práci s dětmi předškolního věku. Děti jsou rozděleny do čtyř věkově heterogenních tříd, což umožňuje více se věnovat individuální přípravě na vstup do první třídy. Velkou předností je, že v každé třídě se hraje na klavír i na kytaru, což není samozřejmostí.

Z bezpečnostních důvodů je volný vstup cizím osobám do Mš zakázán. Vstup do budovy je zajištěn číselným kódem, který znají jen zákonní zástupci přijatých dětí.

 

  • Naší snahou a cílem je, aby se v mateřské škole děti cítily příjemně, bezpečně, radostně a spokojeně.
  • Aby školka pro ně byla místem, kde mají kamarády a vznikají první přátelství.
  • Aby se těšily, co zase budeme dělat, co si budeme vyprávět a na co si budeme hrát.
  • Aby si oblíbily své učitelky a těšily se na sebe.
  • Aby prošly tímto krásným a bezstarostným obdobím a byly připraveny na školní povinnosti.

 

 

O vaše děti se starají

Červená třída:

ředitelka: Jana Staňková, učitelka: Bc. Zuzana Lopraisová

Žlutá třída:

učitelky: Hana Kyselková, Bc. Simona Dostálová

Zelená třída:

učitelky: Lenka Tesařová, Eliška Flemmichová

Modrá třída:

učitelky: Lenka Říčná, Lucie Kubešová

Režim dne – co děláme celý den

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového) programu probíhá v základním denním režimu.

6.30  – 8.30      příchod dětí do mateřské školy, předávání pedagogickým pracovnicím, volné spontánní zájmové aktivity

8.30  –  9.00      osobní hygiena, dopolední svačina

9.00  –  9.55      výchovné činnosti, směřující k plnění výchovných cílů, umožňující nabízet dětem různorodé činnosti a aktivity

9.55 – 12.00      osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost

12.00 – 12.30     oběd

12.30 –  14.30     osobní hygiena, spánek a odpočinek dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14.30 –  15.00     osobní hygiena, odpolední svačina

15.00 –  16.30      volné činnosti, hry a pohybové aktivity, v případě pěkného počasí hry na zahradě

Užitečné informace při nástupu do MŠ

Užitečné informace při odchodu do školy

Rodiče předškolních dětí, kteří se rozhodnou pro odklad školní docházky /OŠD/ nebo o něm uvažují, musí mateřskou školu žádat o tento odklad během prvního pololetí /viz „Dokumenty – ke stažení“/. Pokud neoznámí tuto skutečnost ředitelce MŠ a nepodají písemnou žádost, na jejich místa se přijímají nové děti /níže najdete výňatek ze zákona/.

Pokud se rodiče rozhodnou pro OŠD, objednají se v PPP /Ped. psych. poradně/ a kopii lékařské zprávy odevzdají v MŠ. Také jsou povinni jít k zápisu do ZŠ, tam oznámit, že žádají o odklad. Obdrží od paní ředitelky ZŠ – Rozhodnutí o OŠD a kopii tohoto Rozhodnutí také odevzdají v MŠ.