Aktivity školky

Tradičně

 • Divadelní představení nebo koncert – 1x měsíčně
 • Návštěvy filmových představení Klub Leitnerova
 • Vánoční posezení u stromečku s besídkou, vánočními zvyky a tradicemi, ochutnávkou cukroví a dárečky, mikulášskou besídku nebo vánoční dílničky
 • Masopustní karneval – rej masek s masopustní zábavou
 • Vynášení Morany – odnášení zimy do řeky Svratky
 • Besídka ke Dni matek
 • Příležitostné výstavy prací dětí dle ročního období
 • Dny otevřených dveří v době zápisu nových dětí
 • Oslava Dne dětí se skákacím hradem, soutěžemi a kulturním programem
 • Zahradní slavnost k ukončení školního roku s občerstvením a rozloučením se školáky – stužkování
 • Den otevřených dveří pro nové děti / poslední týden v srpnu/ – seznámení se svými učitelkami, se svou značkou, místem a třídou, kam za pár dní nastoupí.

Nadstandardní aktivity

 • Půlroční plavecký výcvik v bazénu na Kraví hoře
 • Škola v přírodě
 • Celodenní výlet autobusem
 • Angličtina
 • Lyžařský kurz (www.lemur-detem.cz)
 • Výuka na zobcovou flétnu (dle zájmu)
 • Děti na startu (Sportík)

Nadstandardní služby

 • Edukativně – stimulační skupiny, tzv. „školička“ pro předškoláky (příprava na základní školu, účast dítě + rodič) – vedeno učitelkou MŠ s akreditací
 • STRAVOVÁNÍ – naší školní jídelně podařilo, na základě splnění všech požadovaných kritérii, zařadit mezi Zdravé školní jídelny.

Projekt je podporován Ministerstvem zdravotnictví, za kterým stojí odborníci na výživu ze Státního zdravotního ústavu ve spolupráci s týmem  hygieniků.

https://www.zdravaskolnijidelna.cz/

https://www.zdravaskolnijidelna.cz/profil/ms-nadvorni

I nadále se budeme snažit udržet vysoký standard naší školní jídelny.

Spolupráce s partnery

S rodiči

 • Pravidelná setkávání
 • Osobní jednání – na vyžádání
 • Hovorové hodiny – dvakrát ročně
 • V rámci adaptace dítěte na nové prostředí možnost přítomnosti rodičů ve třídě – přesto nedoporučujeme
 • Pomoc rodičů při různých aktivitách (výlety, slavnosti, výzdoba tříd a školy aj.)

S  institucemi

 • speciálně pedagogická centra
 • psychologové
 • lékaři
 • ZŠ Křídlovická
 • ZUŠ F. Jílka
 • vystoupení dětí v Domě pokojného stáří – pro seniory