Stravování a platby

Škola v přírodě:

Děti, které jsou přihášeny na ŠvP v termínu 27.5. – 31.5.2024 jsou ze stravy automaticky odhlášeny.

Romana Jílková, vedoucí ŠJ

 

 

Odhlašování ze stravy pro děti z MŠ Nádvorní:

Vaše děti jsou ke stravování automaticky PŘIHLÁŠENY. K odhlášení z MŠ Nádvorní zvolte, prosím, pouze jednu z následujících možností:

 1. www.strava.cz (jídlena č.: 4591), uživatel a heslo je stejné jako VS Vašeho dítěte, viz níže. Heslo si můžete změnit sami v „Nastavení“.
 2. barevné lístečky ve vestibulu školky podle barvy třídy Vašeho dítěte
 3. sms na tel.č.: 731 610 265

Jiný způsob odhlášení není možný a nebude na něj brán zřetel. Děkujeme za pochopení.

Odhlášení stravy je potřeba nahlásit pracovní den předem, a to do 11:00 hod.. Tzn. na pondělí je potřeba stravu odhlásit v pátek do 11:00 hod..

1. den nemoci máme nárok na dotovanou stravu, a tuto si můžete v době 11:00 – 11:30h vyzvednou v kuchyňkách 1. a 2. NP u příslušné třídy Vašeho dítěte.

Stravu je možné dát POUZE do jídlonosiče. Nenoste si krabičky, dózy ani skleněné nádoby, do těchto Vám bohužel z hygienických důvodů stravu nemůžeme připravit.

 

Děkuji za pochopení

Romana Jílková – vedoucí ŠJ

 

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 – úhrady školné a stravné

Vážení rodiče,

stravné a školné na měsíc září je nutno uhradit nejpozději do 25.8.2023 na účet 115-70800257 / 0100.

Při platbě z bankovního účtu, prosím, uvádějte správný variabilní symbol, který máte z minulých let. U nových dětí jste jej obdrželi na schůzce. Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno dítěte (v tomto pořadí). Děkuji.

V případě platby v hotovosti, je tuto možné provést v kanceláři vedoucí ŠJ, a to 24.8. a 25.8.2022 v době 8 – 10h.

Stravné u dětí 3-6 let činí 48,- Kč/den ( na měsíc září 1.008,- Kč)
Stravné u dětí 7 let, odložená školní docházka,  činí 53,- Kč/den (na měsíc září 1.113,- Kč)
Školné činí 650,- Kč.  Předškoláci školné nehradí.

Pokud nebude úhrada připsána v uvedeném termínu, nebude dítě do MŠ, do doby zaplacení, přijato.

S přáním pěkných dnů

Romana Jílková – vedoucí ŠJ

 

 

 

Vážení rodiče / zákonní zástupci,

v měsíci srpnu se hradí školné ve výši 650,- Kč. Platba se týká všech dětí (vyjma předškoláků, kteří končí ŠD k 31.8.2023), tedy i těch, které v průběhu prázdnin do MŠ chodit nebudou. Školné je potřeba uhradit nejpozději do 20.6.2023.

Rodiče, prosím, aby si zkontrolovali, zda mají stravu na prázdniny, odhlášenu x přihlášenu, dle plánované docházky. Děkuji

 

Romana Jílková, vedoučí školní jídelny

 

 

Vážení rodiče / zákonní zástupci,

pokud je Vaše dítě přihlášeno k prázdninovému provozu, prosím o úhradu stravného nejpozději do 15. června 2023.

Cena je dle dnů, po které bude dítě do MŠ docházet.

Děti 3-6 let_48Kč /den

Děti 7-10 let_53 Kč/den

Děkuji

 

Romana Jílková, vedoucí školní jídelny

 

Vážení rodiče / zákonní zástupci,

ráda bych Vás informovala, že se naší školní jídelně podařilo, na základě splnění všech požadovaných kritérii, zařadit mezi Zdravé školní jídelny. 

Projekt je podporován Ministerstvem zdravotnictví, za kterým stojí odborníci na výživu ze Státního zdravotního ústavu ve spolupráci s týmem  hygieniků. 

https://www.zdravaskolnijidelna.cz/

https://www.zdravaskolnijidelna.cz/profil/ms-nadvorni

I nadále se budeme snažit udržet vysoký standard naší školní jídelny.

 

Romana Jílková, vedoucí školní jídelny

 

Změna úředních hodiny školní jídelny

Vážení rodiče / zákonní zástupci,

s účinností od 10.10.2022 se úřední hodiny školní jídelny při MŠ Nádvorní 3, upravují na čas 8-10h denně.

Mimo uvedené úřední hodiny se můžete domluvit na t.č  731 610 265 nebo elektronicky skolka@msnadvorni.cz  

V případě potřeby je možné, po předchozí domluvě, poskytnou úřední hodiny v jiném čase.

Romana Jílková, vedoucí školní jídelny

 

Vážení rodiče,

věnujete prosím pozornost informacím ohledně odhlašování strany Vašich dětí, viz níže.

1. den nemoci máme nárok na dotovanou stravu, a tuto si můžete v době 11:00 – 11:30h vyzvednou v kuchyňkách 1. a 2. NP u příslušné třídy Vašeho dítěte.

Stravu je možné dát POUZE do jídlonosiče. Nenoste si krabičky, dózy ani skleněné nádoby, do těchto Vám bohužel z hygienických důvodů stravu nemůžeme připravit.

Děkuji za pochopení

 

Romana Jílková – vedoucí ŠJ

 

Odhlašování ze stravy pro děti z MŠ Nádvorní:

Vaše děti jsou ke stravování automaticky PŘIHLÁŠENY. K odhlášení z MŠ Nádvorní zvolte, prosím, pouze jednu z následujících možností:

 1. www.strava.cz (jídlena č.: 4591), uživatel a heslo je stejné jako VS Vašeho dítěte, viz níže. Heslo si můžete změnit sami v „Nastavení“.
 2. barevné lístečky ve vestibulu školky podle barvy třídy Vašeho dítěte
 3. sms na tel.č.: 731 610 265

Jiný způsob odhlášení není možný a nebude na něj brán zřetel. Děkujeme za pochopení.

Odhlášení stravy je potřeba nahlásit pracovní den předem a to do 11:00 hod.. Tzn. na pondělí je potřeba stravu odhlásit v pátek do 11:00 hod..

Děti, které 1. a 2.9. nenastoupí, je potřeba nejpozději 31.8.2022 do 11h ze stravy odhlásit.

 

STRAVA.cz

Vážený rodiče,

pro přihlašování a odhlašování stravy Vašeho dítěte v MŠ Nádvorné 3, máte možnost využít portál www.strava.cz

Výběr jídelny: 4591

Uživatel: v.s. Vašeho dítěte

Heslo: v.s. Vašeho dítěte (toto si můžete po prvním přihlášení změnit)

 

Romana Jílková – vedoucí ŠJ

 

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 – úhrady školné a stravné

Vážení rodiče,

stravné a školné na měsíc září je nutno uhradit nejpozději do 25.8.2022 na účet 115-70800257 / 0100.

Při platbě z bankovního účtu, prosím, uvádějte správný variabilní symbol (viz níže), do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno dítěte (v tomto pořadí). Děkuji.

V případě platby v hotovosti, je tuto možné provést v kanceláři vedoucí ŠJ, a to 23.8. a 25.8.2022 v době 6 – 11h.

Stravné u dětí 3-6 let činí 48,- Kč/den ( na měsíc září 1.008,- Kč)
Stravné u dětí 7 let, odložená školní docházka,  činí 53,- Kč/den (na měsíc září 1.113,- Kč)
Školné činí 650,- Kč.  Předškoláci školné nehradí.

Pokud nebude úhrada připsána v uvedeném termínu, nebude dítě do MŠ, do doby zaplacení, přijato.

S přáním pěkných dnů

Romana Jílková – vedoucí ŠJ

 

 

 

Oznámení o zvýšení cen stravného pro děti od 1.9.2022

 Úpravy výše cen stravného reagují na novelu vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění novely č.272/2021 Sb., která od 1.9.2021 mění finanční limity pro nákup potravin.

Dalším důvodem je růst cen potravin, energií a sledování skutečných nákladů školní jídelny.

Poslední úpravy v cenách stravného byly provedeny v roce 2018.

Cena se zvyšuje u jednotlivých jídel takto:

 • Přesnídávka o 3,-Kč
 • Svačina o 3 Kč

(Cena přesnídávek a svačit je včetně zahrnutí cen nápojů dle novely vyhlášky)

 • oběd o 2 Kč.

Celková denní strava bude od 1.9.2022 činit:

u dětí 3-6 let 48 Kč

u dětí 7-10 let 53 Kč

Děkujeme za pochopení.

 

Romana Jílková – vedoucí ŠJ

 

 

 

 

Výdej stravy

Upozorňujemem rodiče a rodinné příslušníky, že výdej stravy do jídlonosičů pro děti z MŠ, je pouze v 1. den absence dítěte.  Výdej se provádí do přinesených vlastních, čistých nádob od 11.00-11.30 hodin.

 

Romana Jílková – vedoucí ŠJ

 

Odhlašování ze stravy pro děti z MŠ Nádvorní:

Vaše děti jsou ke stravování automaticky PŘIHLÁŠENY. K odhlášení z MŠ Nádvorní zvolte, prosím, pouze jednu z následujících možností:

 1. www.strava.cz (jídlena č.: 4591), uživatel a heslo je stejné jako VS Vašeho dítěte. Heslo si můžete změnit sami v „Nastavení“.
 2. barevné lístečky ve vestibulu školky podle barvy třídy Vašeho dítěte
 3. sms na tel.č.: 731 610 265

Jiný způsob odhlášení není možný a nebude na něj brán zřetel. Děkujeme za pochopení.

Odhlášení stravy je potřeba nahlásit pracovní den předem a to do 11:00 hod.. Tzn. na pondělí je potřeba stravu odhlásit v pátek do 11:00 hod..

 

Romana Jílková – vedoucí ŠJ

 

STRAVA.cz

Vážený rodiče,

pro přihlašování a odhlašování stravy Vašeho dítěte v MŠ Nádvorné 3, máte možnost využít portál www.strava.cz

Výběr jídelny: 4591

Uživatel: v.s. Vašeho dítěte

Heslo: v.s. Vašeho dítěte (toto si můžete po prvním přihlášení změnit)

 

Romana Jílková – vedoucí ŠJ

 

 

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 – úhrady školné a stravné

Vážení rodiče,

stravné a školné na měsíc září je nutno uhradit nejpozději do 25.8.2021 na účet 115-70800257 / 0100.

Při platbě z bankovního účtu, prosím, uvádějte správný variabilní symbol, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno dítěte (v tomto pořadí). Děkuji.

V případě platby v hotovosti, je tuto možné provést v kanceláři vedoucí ŠJ, denně od 6-11h, do 23.7.2021.

Stravné u dětí 3-6 let činí 40,- Kč/den (měsíčně 880,- Kč)
Stravné u dětí 7 let, odložená školní docházka,  činí 45,- Kč/den (měsíčně 990,- Kč)
Školné činí 600,- Kč.  Předškoláci školné nehradí.

Pokud nebude úhrada připsána v uvedeném termínu, nebude dítě do MŠ, do doby zaplacení, přijato.

S přáním pěkných dnů

Romana Jílková – vedoucí ŠJ

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Vážení rodiče,

ke stravování v měsící červenci jsou přihlášeny děti, které budou v termínu 1. – 23.7.2021 navštěvovat MŠ. Případné odhlášení stravy je v tomto termínu možné pouze přes SMS nebo telefonicky na č. 731 610 265 denně do 11h.

Školné na 07/2021 je načteno pro všechny děti.

Na aktuální zůstatky kont se můžete podívat na „Strava.cz“ na modrém horním řádku. V případě mínusového zůstatku prosím o úhradu co nejdříve – děkuji.

Přeplatky u dětí, které k 1.9.2021 ukončují školní docházku v MŠ, budou vráceny na Váš účet do 31.8.2021.

 

 

 

Vážení rodiče,

pokud plánujete cokoliv řešit ohledně stravy a školného, prosím, volejte ŠJ na tel.č.: 731 610 265 a domluvte si schůzku, nebo se můžete dostavit osobně, denně od 7 – 11h do kanceláře vedoucí ŠJ.

V pondělí 24.5.2021 a 31.5.2021, z provozních důvodů, úřední den není. Děkujeme za pochopení.

 

 

Vážení rodiče,

všechny děti jsou ke stravování přihlášeni od 10.5.2021. Školné na 05/2021 je již také načteno. Na aktuální zůstatky kont se můžete podívat na „Strava.cz“ na modrém horním řádku. V případě mínusového zůstatku prosím o úhradu co nejdříve – děkuji.

Pokud přijde paní ředitelce jakákoliv změna ohledně provozu MŠ budeme na ni reagovat a případně se Vám stravné a školné opět odhlásí.

Stravu není možné vydávat do jídlonosičů, proto prosím o včasné odhlašování (pracovní den předem do 12:00 hod.).

Školné za 03/2021 bylo zrušeno.

 

Děkuji za pochopení a přeji pohodové dny.

Eva Meluzínová – vedoucí ŠJ

 

 

Vážení rodiče,

pokud plánujete cokoliv řešit ohledně stravy a školného, prosím, volejte vedoucí ŠJ na tel.č.: 731 610 265 a domluvte si schůzku.

Úředním dnem mimo prázdniny je pondělí  7:30-10:30  11:00-16:30

 

Ceny stravy pro všechny MŠ kterým vaříme a školné pro MŠ Nádvorní 3 na školní rok 2020/21:

Děti do 6-ti let platí 40,-/den za stravu a školné MŠ Nádvorní = 600,-/měsíc.

Děti 7-10let neplatí školné, ale platí vyšší cenu stravného 45,-/den.

Děti ze školek pro které vaříme, předškoláci, děti s odloženou školní docházkou a ty děti, které jsou od školného osvobozeni platí pouze cenu stravy.

Pokud si chcete nastavit trvalý příkaz, nastavte jej na níže uvedené průměrné částky a se splatností kolem 10. v měsíci.  

Děti 3-6 let = 880,- Kč (stravné) + 600,- Kč (školné pro děti z MŠ Nádvorní) = 1.480,-Kč.

Děti 7-10 let = 990,- Kč (stravné).    

ČÚ: 115-70800257/0100   

Zpráva pro příjemce = příjmení a jméno Vašeho dítěte – NE rodiče

VS: zůstává stejný, novým strávníkům sdělí ŠJ po odevzdání přihlášky ke stravování    

 

Strava pro cizí strávníky do jídlonosiče je  62,- Kč/oběd. 

 

 

Odhlašování ze stravy pro děti z MŠ Nádvorní:

Vaše děti jsou ke stravování automaticky PŘIHLÁŠENY. K odhlášení z MŠ Nádvorní zvolte, prosím, pouze jednu z následujících možností:

 1. www.strava.cz (jídlena č.: 4591), uživatel a heslo je stejné jako VS Vašeho dítěte. Heslo si můžete změnit sami v „Nastavení“.
 2. barevné lístečky ve vestibulu školky podle barvy třídy Vašeho dítěte
 3. sms na tel.č.: 731 610 265

Jiný způsob odhlášení není možný a nebude na něj brán zřetel. Děkujeme za pochopení.

Odhlášení stravy je potřeba nahlásit pracovní den předem a to do 12:00 hod.. Tzn. na pondělí je potřeba stravu odhlásit v pátek do 12:00 hod..

 

Veškeré informace o cenách, přihlašování, odhlašování a vyzvedávání stravy jsou uvedeny v provozním řádu ŠJ – ke stažení- viz níže.