Stravování

Oznámení o zvýšení cen stravného pro děti od 1.9.2022

 Úpravy výše cen stravného reagují na novelu vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění novely č.272/2021 Sb., která od 1.9.2021 mění finanční limity pro nákup potravin.

Dalším důvodem je růst cen potravin, energií a sledování skutečných nákladů školní jídelny.

Poslední úpravy v cenách stravného byly provedeny v roce 2018.

Cena se zvyšuje u jednotlivých jídel takto:

  • Přesnídávka o 3,-Kč
  • Svačina o 3 Kč

(Cena přesnídávek a svačit je včetně zahrnutí cen nápojů dle novely vyhlášky)

  • oběd o 2 Kč.

Celková denní strava bude od 1.9.2022 činit:

u dětí 3-6 let 48 Kč

u dětí 7-10 let 53 Kč

Děkujeme za pochopení.

 

Romana Jílková – vedoucí ŠJ

 

 

 

 

Výdej stravy

Upozorňujemem rodiče a rodinné příslušníky, že výdej stravy do jídlonosičů pro děti z MŠ, je pouze v 1. den absence dítěte.  Výdej se provádí do přinesených vlastních, čistých nádob od 11.00-11.30 hodin.

 

Romana Jílková – vedoucí ŠJ

 

Odhlašování ze stravy pro děti z MŠ Nádvorní:

Vaše děti jsou ke stravování automaticky PŘIHLÁŠENY. K odhlášení z MŠ Nádvorní zvolte, prosím, pouze jednu z následujících možností:

  1. www.strava.cz (jídlena č.: 4591), uživatel a heslo je stejné jako VS Vašeho dítěte. Heslo si můžete změnit sami v „Nastavení“.
  2. barevné lístečky ve vestibulu školky podle barvy třídy Vašeho dítěte
  3. sms na tel.č.: 731 610 265

Jiný způsob odhlášení není možný a nebude na něj brán zřetel. Děkujeme za pochopení.

Odhlášení stravy je potřeba nahlásit pracovní den předem a to do 11:00 hod.. Tzn. na pondělí je potřeba stravu odhlásit v pátek do 11:00 hod..

 

Romana Jílková – vedoucí ŠJ

 

STRAVA.cz

Vážený rodiče,

pro přihlašování a odhlašování stravy Vašeho dítěte v MŠ Nádvorné 3, máte možnost využít portál www.strava.cz

Výběr jídelny: 4591

Uživatel: v.s. Vašeho dítěte

Heslo: v.s. Vašeho dítěte (toto si můžete po prvním přihlášení změnit)

 

Romana Jílková – vedoucí ŠJ

 

 

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 – úhrady školné a stravné

Vážení rodiče,

stravné a školné na měsíc září je nutno uhradit nejpozději do 25.8.2021 na účet 115-70800257 / 0100.

Při platbě z bankovního účtu, prosím, uvádějte správný variabilní symbol, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno dítěte (v tomto pořadí). Děkuji.

V případě platby v hotovosti, je tuto možné provést v kanceláři vedoucí ŠJ, denně od 6-11h, do 23.7.2021.

Stravné u dětí 3-6 let činí 40,- Kč/den (měsíčně 880,- Kč)
Stravné u dětí 7 let, odložená školní docházka,  činí 45,- Kč/den (měsíčně 990,- Kč)
Školné činí 600,- Kč.  Předškoláci školné nehradí.

Pokud nebude úhrada připsána v uvedeném termínu, nebude dítě do MŠ, do doby zaplacení, přijato.

S přáním pěkných dnů

Romana Jílková – vedoucí ŠJ

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Vážení rodiče,

ke stravování v měsící červenci jsou přihlášeny děti, které budou v termínu 1. – 23.7.2021 navštěvovat MŠ. Případné odhlášení stravy je v tomto termínu možné pouze přes SMS nebo telefonicky na č. 731 610 265 denně do 11h.

Školné na 07/2021 je načteno pro všechny děti.

Na aktuální zůstatky kont se můžete podívat na „Strava.cz“ na modrém horním řádku. V případě mínusového zůstatku prosím o úhradu co nejdříve – děkuji.

Přeplatky u dětí, které k 1.9.2021 ukončují školní docházku v MŠ, budou vráceny na Váš účet do 31.8.2021.

 

 

 

Vážení rodiče,

pokud plánujete cokoliv řešit ohledně stravy a školného, prosím, volejte ŠJ na tel.č.: 731 610 265 a domluvte si schůzku, nebo se můžete dostavit osobně, denně od 7 – 11h do kanceláře vedoucí ŠJ.

V pondělí 24.5.2021 a 31.5.2021, z provozních důvodů, úřední den není. Děkujeme za pochopení.

 

 

Vážení rodiče,

všechny děti jsou ke stravování přihlášeni od 10.5.2021. Školné na 05/2021 je již také načteno. Na aktuální zůstatky kont se můžete podívat na „Strava.cz“ na modrém horním řádku. V případě mínusového zůstatku prosím o úhradu co nejdříve – děkuji.

Pokud přijde paní ředitelce jakákoliv změna ohledně provozu MŠ budeme na ni reagovat a případně se Vám stravné a školné opět odhlásí.

Stravu není možné vydávat do jídlonosičů, proto prosím o včasné odhlašování (pracovní den předem do 12:00 hod.).

Školné za 03/2021 bylo zrušeno.

 

Děkuji za pochopení a přeji pohodové dny.

Eva Meluzínová – vedoucí ŠJ

 

 

Vážení rodiče,

pokud plánujete cokoliv řešit ohledně stravy a školného, prosím, volejte vedoucí ŠJ na tel.č.: 731 610 265 a domluvte si schůzku.

Úředním dnem mimo prázdniny je pondělí  7:30-10:30  11:00-16:30

 

Ceny stravy pro všechny MŠ kterým vaříme a školné pro MŠ Nádvorní 3 na školní rok 2020/21:

Děti do 6-ti let platí 40,-/den za stravu a školné MŠ Nádvorní = 600,-/měsíc.

Děti 7-10let neplatí školné, ale platí vyšší cenu stravného 45,-/den.

Děti ze školek pro které vaříme, předškoláci, děti s odloženou školní docházkou a ty děti, které jsou od školného osvobozeni platí pouze cenu stravy.

Pokud si chcete nastavit trvalý příkaz, nastavte jej na níže uvedené průměrné částky a se splatností kolem 10. v měsíci.  

Děti 3-6 let = 880,- Kč (stravné) + 600,- Kč (školné pro děti z MŠ Nádvorní) = 1.480,-Kč.

Děti 7-10 let = 990,- Kč (stravné).    

ČÚ: 115-70800257/0100   

Zpráva pro příjemce = příjmení a jméno Vašeho dítěte – NE rodiče

VS: zůstává stejný, novým strávníkům sdělí ŠJ po odevzdání přihlášky ke stravování    

 

Strava pro cizí strávníky do jídlonosiče je  62,- Kč/oběd. 

 

 

Odhlašování ze stravy pro děti z MŠ Nádvorní:

Vaše děti jsou ke stravování automaticky PŘIHLÁŠENY. K odhlášení z MŠ Nádvorní zvolte, prosím, pouze jednu z následujících možností:

  1. www.strava.cz (jídlena č.: 4591), uživatel a heslo je stejné jako VS Vašeho dítěte. Heslo si můžete změnit sami v „Nastavení“.
  2. barevné lístečky ve vestibulu školky podle barvy třídy Vašeho dítěte
  3. sms na tel.č.: 731 610 265

Jiný způsob odhlášení není možný a nebude na něj brán zřetel. Děkujeme za pochopení.

Odhlášení stravy je potřeba nahlásit pracovní den předem a to do 12:00 hod.. Tzn. na pondělí je potřeba stravu odhlásit v pátek do 12:00 hod..

 

Veškeré informace o cenách, přihlašování, odhlašování a vyzvedávání stravy jsou uvedeny v provozním řádu ŠJ – ke stažení- viz níže.