Aktuality

Děkujeme

8. 11. 2019

městské části Brno střed, vedoucí OŠMT paní Mgr. Petře Ondrašíkové a všem zaměstnancům za zprostředkování a možnost účasti na veletrhu Sportlife, za perfektně zvládnutou organizaci. Naše předškolní děti si užily krásné dopoledne, měly možnost zacvičit si na neobvyklém nářadí a následně prohlédnout r…

Vyjádření paní ředitelky ke STÁVCE 6. 11.

5. 11. 2019

Vážení rodiče,

vzhledem k současné atmosféře kolem vyhlášení stávky pedagogických zaměstnanců dne 6. 11. 2019 Vám předkládám své vyjádření k této situaci.

Nelíbí se mi, že hlavním bodem stávky jsou peníze. Media zkreslují současnou situaci, ve které nám nejde primárně o zvýšení platů pedagogů a už vůbec ne o nějaké procento. Usilujeme o zlepšení podmínek předškolního vzdělávání. Trápí nás vysoké počty dětí na třídách, inkluze za každou cenu, která i s asistenty omezuje vzdělávání ostatních dětí, nemožnost sehnat učitelky, asistentky, kuchařky i uklízečky. Medializované průměrné platy nejsou vypovídající, my mateřské školy jsme někde na konci řetězce. Jenže průměr – bohužel nevypovídá o skutečnosti. Zdaleka nedosahujeme průměru a nepedagogičtí pracovníci jsou nesmírně finančně podhodnoceni. Na ředitelky je kladena zbytečná administrativní zátěž, která se stále stupňuje.

Samozřejmě bych si přála pro všechny kolegyně, obzvláště provozní pracovnice, vyšší finanční ohodnocení. Svoji nespokojenost ale nebudu vyjadřovat uzavřením provozu MŠ. Tímto bych dosáhla ještě větší kritiky veřejnosti, která nás vnímá často velmi zkresleně. Nechci si brát děti jako nástroj nebo rukojmí v politické hře. Školství a učitelská profese je postupně dehonestována, přitom právě předškolní výchova má značný podíl v celkovém dalším rozvoji dítěte. Stačí, když se zamyslíme nad počtem hodin, které dítě stráví v MŠ a dobou v „bdělém stavu“, kterou stráví s rodinou.

Celkové zlepšení podmínek v mateřských školách je nutné, ale nemyslím, že tento způsob je vhodný.

Přestože paní učitelky mají dle Ústavy ČR právo na stávku, ke stávce se nepřipojí. V naší MŠ bude probíhat běžný provoz bez omezení.

V Brně dne 4. 11. 2019

Jana Staňková, ředitelka MŠ

Z projektu Rovný přístup – semináře pro rodiče

13. 9. 2019

Odbor školství připravil v rámci projektu cyklus seminářů věnovaných přípravě dětí v mateřské škole na vstup do 1. třídy. V rámci tohoto cyklu nabízíme semináře pro pedagogy a rodiče předškolních dětí. Součástí semináře bude praktická ukázka předškolní přípravy s využitím pracovních listů, her a poh…

Děkujeme

2. 9. 2019

firmě Bioderma za úžasná mýdla pro děti

Vážení rodiče

2. 9. 2019

dovolte mi, abych Vás přivítala v novém školním roce. Díky našemu zřizovateli, Statutárnímu městu Brnu –  Městské části Brno střed, byla v průběhu letních měsíců rekonstruována celá zahrada MŠ, kde byl zrušen nefunkční a nevyužívaný prostor a bylo zde vybudováno lanové centrum, plné kreativních prol…