Informace rodičům

Provozní doba: PO – PÁ  6:30 – 16:30 hod

Výše úplaty za  předškolní vzdělávání

Příspěvek na neinvestiční náklady pro školní rok 2022/2023 je 650,- Kč měsíčně /viz. Školní řád/

  1. a) podle § 123 zákona č.561/2004 Sb., (školský zákon) je stanoveno, že vzdělávání v mateřské škole lze poskytovat za úplatu, která činí maximálně polovinu nákladů stanovených na provoz mateřské školy na jednotlivé  dítě.
  2. b) děti, které v období od 1.9. do 31.8. následujícího kalendářního roku dovršily nejvýše 6 let věku mají předškolní vzdělávání bezúplatné (§123, odst.3)

 

Naše mateřská škola je umístěna v městské části Staré Brno,  byla postavena jako moderní účelové zařízení a otevřena 1. září 1961. Budova byla po prostorové stránce řešena velkoryse, stojí uprostřed zahrady v klidném vnitrobloku. Zahrada je veliká, vybavena dřevěnými hracími prvky a po rozsáhlé modernizaci byla doplněna o lanovou průlezku a pirátskou loď. Budova prošla celkovou rekonstrukcí, vnitřní zařízení je průběžně modernizováno.

Předností školy je vlastní zmodernizovaná kuchyně, poskytující kvalitní a pestrou stravu, podle nutričních doporučení vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR. Vaříme celkem pro devět mateřských škol. Nevaříme z polotovarů, co nejčastěji zařazujeme pohanku, jáhly, bulgur, kuskus, quinou, hodně zeleniny a ovoce – téměř ke každému jídlu. Děti mají na výběr vždy minimálně ze dvou druhů. Ke svačinkám podáváme různé druhy pečiva, včetně celozrnného. Pitný režim zajišťujeme neustále, děti mají také na výběr – čaj ovocný, bylinkový, voda s citrónem či pomerančem, mléko, kakao, caro.

Zřizovatelem je Statutární město Brno, městská část Brno – střed.

Vzdělávání dětí probíhá na základě vlastního Školního vzdělávacího programu. Program je zaměřen na osobnostní rozvoj, na posilování sebevědomí a samostatnosti každého dítěte a na vytváření kamarádských vztahů mezi dětmi. Klademe velký důraz na rozvoj pohybu a tělesné zdatnosti.

Cílem předškolního vzdělávání je všestranný rozvoj předškolního dítěte po stránce fyzické, rozumové, sociální i emocionální.

S dětmi pracuje kolektiv učitelek s odbornou kvalifikací pro práci s dětmi předškolního věku. Děti jsou rozděleny do čtyř věkově heterogenních tříd, což umožňuje více se věnovat individuální přípravě na vstup do první třídy. Velkou předností je, že v každé třídě se hraje na klavír i na kytaru, což není samozřejmostí.

Z bezpečnostních důvodů je volný vstup cizím osobám do Mš zakázán. Vstup do budovy je zajištěn číselným kódem, který znají jen zákonní zástupci přijatých dětí.

 

  • Naší snahou a cílem je, aby se v mateřské škole děti cítily příjemně, bezpečně, radostně a spokojeně.
  • Aby školka pro ně byla místem, kde mají kamarády a vznikají první přátelství.
  • Aby se těšily, co zase budeme dělat, co si budeme vyprávět a na co si budeme hrát.
  • Aby si oblíbily své učitelky a těšily se na sebe.
  • Aby prošly tímto krásným a bezstarostným obdobím a byly připraveny na školní povinnosti.

 

 

O vaše děti se starají

Červená třída:

ředitelka: Jana Staňková, učitelka: Bc. Zuzana Lopraisová

Žlutá třída:

učitelky: Hana Kyselková, Bc. Johana Šenkeříková

 Zelená třída:

učitelky: Lenka Tesařová, Eliška Flemmichová

 Modrá třída:

učitelky: Lenka Říčná, Michaela Háblová

Režim dne – co děláme celý den

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového) programu probíhá v základním denním režimu.

6.30  – 8.30      příchod dětí do mateřské školy, předávání pedagogickým pracovnicím, volné spontánní zájmové aktivity

8.30  –  9.00      osobní hygiena, dopolední svačina

9.00  –  9.55      výchovné činnosti, směřující k plnění výchovných cílů, umožňující nabízet dětem různorodé činnosti a aktivity

9.55 – 12.00      osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost

12.00 – 12.30     oběd

12.30 –  14.30     osobní hygiena, spánek a odpočinek dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14.30 –  15.00     osobní hygiena, odpolední svačina

15.00 –  16.30      volné činnosti, hry a pohybové aktivity, v případě pěkného počasí hry na zahradě

Užitečné informace při nástupu do MŠ

Užitečné informace při odchodu do školy

Rodiče předškolních dětí, kteří se rozhodnou pro odklad školní docházky /OŠD/ nebo o něm uvažují, musí mateřskou školu žádat o tento odklad během prvního pololetí /viz „Dokumenty – ke stažení“/. Pokud neoznámí tuto skutečnost ředitelce MŠ a nepodají písemnou žádost, na jejich místa se přijímají nové děti /níže najdete výňatek ze zákona/.

Pokud se rodiče rozhodnou pro OŠD, objednají se v PPP /Ped. psych. poradně/ a kopii lékařské zprávy odevzdají v MŠ. Také jsou povinni jít k zápisu do ZŠ, tam oznámit, že žádají o odklad. Obdrží od paní ředitelky ZŠ – Rozhodnutí o OŠD a kopii tohoto Rozhodnutí také odevzdají v MŠ.