Aktivity školky

Tradičně

 • Divadelní představení nebo koncert – 1x měsíčně
 • Návštěvy filmových představení Klub Leitnerova
 • Vánoční posezení u stromečku s besídkou, vánočními zvyky a tradicemi, ochutnávkou cukroví a dárečky, mikulášskou besídku nebo vánoční dílničky
 • Masopustní karneval – rej masek s masopustní zábavou
 • Vynášení Morany – odnášení zimy do řeky Svratky
 • Besídka ke Dni matek
 • Příležitostné výstavy prací dětí dle ročního období
 • Dny otevřených dveří v době zápisu nových dětí
 • Oslava Dne dětí se skákacím hradem, soutěžemi a kulturním programem
 • Zahradní slavnost k ukončení školního roku s občerstvením a rozloučením se školáky – stužkování
 • Den otevřených dveří pro nové děti / poslední týden v srpnu/ – seznámení se svými učitelkami, se svou značkou, místem a třídou, kam za pár dní nastoupí.

Nadstandardní aktivity

 • Půlroční plavecký výcvik v bazénu na Kraví hoře
 • Škola v přírodě
 • Celodenní výlet autobusem
 • Angličtina
 • Lyžařský kurz (www.lemur-detem.cz)
 • Výuka na zobcovou flétnu (dle zájmu)
 • Děti na startu (Sportík)

Nadstandardní služby

 • Edukativně – stimulační skupiny, tzv. „školička“ pro předškoláky (příprava na základní školu, účast dítě + rodič) – vedeno učitelkou MŠ s akreditací

Spolupráce s partnery

S rodiči

 • Pravidelná setkávání
 • Osobní jednání – na vyžádání
 • Hovorové hodiny – dvakrát ročně
 • V rámci adaptace dítěte na nové prostředí možnost přítomnosti rodičů ve třídě – přesto nedoporučujeme
 • Pomoc rodičů při různých aktivitách (výlety, slavnosti, výzdoba tříd a školy aj.)

S  institucemi

 • speciálně pedagogická centra
 • psychologové
 • lékaři
 • ZŠ Křídlovická
 • ZUŠ F. Jílka
 • vystoupení dětí v Domě pokojného stáří – pro seniory