Zápis do MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA VYHLAŠUJE NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 JEDNOKOLOVÝ ZÁPIS!

 Žádost lze získat:

– na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz

– na OŠMT Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Bc. Yvona Šebestová

– rodiče, kteří nemají přístup k internetu, kontaktujte od 1. dubna 2024 ředitelku školy na e-mailu: skolkanadvorni@seznam.cz  nebo využijte Den otevřených dveří 16. 4. 2024 v 10,30 hodin.

Přijímání vyplněných žádostí:

  • osobní podání: 13. května 2024 celý den v době 7,30 – 12,00 a 12,30 do 16,30 hodin. 14. května jedeme na školní výlet.  VYUŽIJTE REZERVAČNÍ SYSTÉM.
  • do datové schránky školy –  Wtpkn2m.      VEŠKERÉ DOKLADY NASKENUJTE DO 1 PŘÍLOHY!
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), e-mail: skolkanadvorni@seznam.cz.    VEŠKERÉ DOKLADY NASKENUJTE DO 1 PŘÍLOHY!
  • poštou (rozhodující je datum podání na poště)