Zápis do MŠ

Zápis dětí do Mš na školní rok 2023/24

Počet volných míst: 20

Žádost lze získat:

– na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz

– na OŠMT Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Bc. Yvona Šebestová

– rodiče, kteří nemají přístup k internetu, kontaktujte od 1. dubna 2023 ředitelku školy na e-mailu: skolkanadvorni@seznam.cz  nebo využijte Dny otevřených dveří 14. března 2023 v době od 10 do 12 hodin.

 

Přijímání vyplněných žádostí:

  • osobní podání: 3. května 2023 v době 8,00 -12,00 a od 12,30 do 14,30 hodin, 4. května 2023 v době 8,00 – 10,00 hodin. VYUŽIJTE REZERVAČNÍ SYSTÉM.
  • do datové schránky školy –  Wtpkn2m.      VEŠKERÉ DOKLADY NASKENUJTE DO 1 PŘÍLOHY!
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), e-mail: skolkanadvorni@seznam.cz     VEŠKERÉ DOKLADY NASKENUJTE DO 1 PŘÍLOHY!
  • poštou (rozhodující je datum podání na poště)