Zápis dětí do Mš na školní rok 2020/2021

Podrobné informace na www.zapisdoms.brno.cz nebo informační letáčky ve vestibulu naší MŠ

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat třemi způsoby:

  • Na internetové adrese: www.zapisdoms.brno.cz – možné vyplnit doma a dostavit se až k přijímacímu řízení
  • Vyzvednutím na OŠMT Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Hanáková – dveře č. 104; nebo paní Hoffbruckerová – dveře č. 103
  • Výdej přihlášek pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu:
  1. 4. 2020  od 10.00 – 12.00 hodin – v kanceláři ředitelky MŠ.

S sebou si přineste kartičku pojištěnce dítěte.

PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK – ZÁPIS DO MŠ


Zákonný zástupce dítěte s sebou přinese čitelně vyplněnou podepsanou přihlášku, potvrzenou od pediatra, dále svůj platný OP, rodný list dítěte, příp. další dokumenty (nájemní smlouva, povolení k  pobytu…)

Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ. Do každé z nich se však musíte dostavit osobně z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě.

 pondělí 4. 5. 2018 od 10.00 -12.00 hod. a od 12.30 – 15.00 hod. 

 úterý 5. 5. 2018 od 10.00 – 12.00 hod. a od 12.30 – 14,00 hod.

 

 

 

Kritéria k přijetí dítěte do MŠ: http://zapisdoms.brno.cz/kriteria-rizeni