Stávka školských odborů 27. 11. 2023 – škola uzavřena

Vážení rodiče, naše škola se připojí k jednodenní stávce v pondělí 27. 11. 2023.  Nepodaří-li se v tomto týdnu v rámci probíhajících politických jednání najít řešení, které by stávku odvrátilo – bude škola v pondělí 27. 11. 2023 zcela uzavřena.

Vyjádření ke stávce:

Vážení rodiče,

jsme si vědomi toho, že naše rozhodnutí připojit se ke stávce Vám zkomplikuje život, ale situace v regionálním školství ještě nikdy nebyla tak vážná, jako je nyní.

Stávka, do které vstupujeme, není stávkou za zvýšené platů pedagogů, jak je nám některými politiky podsouváno. Je to stávka za zachování současných podmínek ve vzdělávání, je to stávka za kvalitu vzdělávání vašich dětí.

Jedná se zejména o tyto kroky:

  1. Snížení mzdových prostředků pro nepedagogické pracovníky škol
  2. Snížení počtu možných odučených hodin (tzv. PHmax)
  3. Snížení úvazků asistenta pedagoga (úbytek asistentů pedagoga neblaze ovlivní vzdělávání)
  4. Snížení prostředků na ostatní neinvestiční náklady /tzv. ONIV), ze kterých jsou hrazeny mimo jiné učební pomůcky dětí
  5. Nejasná budoucnost zajištěné provozu škol (kdo bude platit nepedagogy)

Není pro nás pochopitelný ani smysl zákona, který sice váže výši platů učitele na 130% průměrné mzdy, ale reálných je pouze 113%. Neustálá debata nad výší učitelských platů a řešení ve smyslu „vlk se nažral a koza zůstala celá“ nám připadá jako krajně nedůstojná, nicméně v situaci, kdy státní pokladna zeje prázdnotou tohle není nic, co bychom jako učitelé nedokázali v rámci šetření vydržet.

Další zásah představuje krácení fondu kulturních a sociálních potřeb na polovinu a jeho vázání na povinnost důchodového pojištění, což povede k faktické ztrátě veškerých dosavadních pracovních bonusů pro zaměstnance škol s výjimkou příspěvků na důchod, který však bude zanedbatelný. I tohle jsme však ochotni pochopit.

Naše požadavky lze ve stručnosti shrnout do následujících bodů:

  1. Okamžité zajištění dostatků prostředků pro kapacitu školství tak, aby se v roce 2024 nekrátily mzdy nepedagogických zaměstnanců ani ONIV ani PHmax škol (dle vyjádření pana ministra se jedná o 5 miliard korun)
  2. Okamžité zahájení reálné a férové debaty o změnách v systému inkluze (počty asistentů, pozice psychologa speciálního pedagoga) a to od roku 2025 a koncepčně.
  3. Plnění koncepčních dokumentů MŠMT nebo zahájení skutečné diskuze a tvůrčí práce na změnách koncepce tak, aby tyto vedly ke zlepšení a zefektivnění školství a nikoli pouze k marginální úspoře za každou cenu.

Děkujeme za pochopení

Jana Staňková a celý kolektiv MŠ Nádvorni