Rodičům nově nastupujících dětí

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že kvůli pandemii v letošním roce nebyla schůzka pro rodiče nových dětí, umístili jsme veškeré informace na naše webové stránky.

V sekci „O nás“ je přesně popsáno, co děti čeká během celého dne v MŠ. Neméně důležité jsou „Informace pro rodiče“, kde najdete i doporučený adaptační program, desatero pro rodiče před nástupem do MŠ, také co by mělo dítě umět nebo co potřebuje do školky. Také jsou zde umístěny Informace novým rodičům. V sekci „Dokumenty“ naleznete mimo jiné i Školní řád, který je nutné také nastudovat. A vše ohledně plateb a stravování nejdete v sekci „Stravování“

Věřím tomu, že pokud si vše v klidu přečtete, nebudete mít skutečně  žádné otázky a budete se těšit až k nám přijdete. Díky informacím, které jsem Vám připravila pevně věřím, že nástup Vašeho dítěte proběhne bez větších obtíží a brzy si naši školku oblíbíte.

A 1. září se budeme těšit

Za celý kolektiv naší školky Jana Staňková, ředitelka MŠ