INFORMACE O PROVOZU ŠKOLY od 10. května 2021

v návaznosti na jednání vlády ČR ze dne 3. 5. 2021 dochází

od pondělí 10. května 2021

k obnovení běžného provozu mateřské školy.

Podrobnosti organizace:

 

  • děti bez testování, bez roušek

 

  • při pobytu mimo areál MŠ děti také bez roušek, doporučuje se dodržovat odstup od jiných lidí

 

  • rodiče a ostatní dospělé osoby vstup do budovy i šaten v respirátorech

 

  • od 10. 5. 2021 jsou VŠECHNY děti nahlášené k docházce a stravě /programu VIS odhlašování a přihlašování obědů přes internet – nelze jinak nastavit/. Kdo nenastoupí – je nutné si stravu odhlásit!!!

 

  • úplatu za předškolní vzdělávání /školné/ již budou platit všechny děti /krom předškolních/

 

Jana Staňková, ředitelka MŠ