Informace k otevření naší MŠ

Milí rodiče,

 

po včerejším zasedání naší městské části nám bylo sděleno, že můžeme obnovit provoz, pokud nespadáme do rizikových skupin. Bohužel v naší MŠ není riziková pouze jedna paní učitelka a jedna paní provozní. Nicméně jsme se rozhodli, že nastoupíme do práce všichni a spoléháme na Vaši ohleduplnost v tom, že děti s jakýmkoliv podezřením na nějakou infekci, rýmu, kašel nepřivedete.

Otevíráme tedy 25. 5. 2020.

Na tento den jsou ke stravování přihlášeny všechny děti a ten, kdo své dítě nepřivede, si musí  stravu odhlásit obvyklým způsobem (sms na tel. 731 610 265 nebo přes internet).

Školné za květen je odpuštěno, za červen se platí.

 

Všem rodičům posíláme email, nicméně stejný text dáváme i na webové stránky / Vaše emailové adresy jsme vyhledali v přihláškách a některé už nemusí být aktuální/

 

Sledujte i nadále naše webové stránky, kde najdete v průběhu příštího týdne informace ohledně nedokončených kroužků a vracení peněz. Dále informace o společném focení, vyšetření zraku a rozloučení s předškoláky. To bychom zatím chtěli udělat bez rodičů a po jednotlivých třídách, ale do konce roku je daleko a třeba se vše ještě vyvine jinak.

Kdo již nenastoupí, spojí se telefonicky s učitelkami na třídě /telefony budeme brát stále/ a domluví se ohledně vyzvednutí výkresů a ostatních věcí.

 

Všechny Vás touto cestou prosím, abyste nám co nejdříve odepsali na tento mail / do předmětu uveďte PRŮZKUM /

 1. zda nastoupíte, či nikoliv
 2. zda budete chodit o prázdninách a kdy / prázdninový provoz je od 3. do 25. 8. 2020/
 3. zda rodiče, kteří se přihlásili na vyšetření zraku, mají zájem o toto vyšetření. Probíhalo by v ředitelně, postupně. Toto vyšetření proběhne i v následujícím školním roce. Vyhodnotíme a dáme vědět.

 

Abychom zajistili doporučené hygienické podmínky:

 

 • budeme mít provozní dobu od 7.00 do 16.00 hod, to z důvodu, aby se děti různých tříd nepotkávaly, nebudou se potkávat ani na pískovištích, ani v šatnách. Budeme fungovat v malých skupinkách jen se svými učitelkami
 • některé aktivity budou muset být omezeny, aby se zabránilo nejužšímu kontaktu dětí
 • rodiče mají zákaz vstupu do šaten /ráno pustí dítě do šatny – přebírá si je asistentka/ a při odchodu z MŠ po desinfekci rukou rodiče zazvoní na zvonek příslušné třídy, oznámí jméno dítěte a my děti pošleme převléknout, asistentka předává
 • cokoliv budete chtít řešit s učitelkami, telefonujte jim na třídní telefony /budeme zvedat kdykoliv/
 • při příchodu musí všichni podepsat čestné prohlášení, že se nesetkali s koronavirem – brzy bude k dispozici také na webových stránkách – ke stažení
 • před vstupem do šaten použijí desinfekci rukou i děti
 • při příchodu bude dětem měřena teplota
 • děti nebudou mít roušky
 • děti si nesmí nosit žádné hračky z domu
 • plyšáci budou uklizení, hračky budou zredukovány a průběžně desinfikovány
 • jídlo dětem budeme rozdávat my, svačiny si nebudou mazat
 • budeme se snažit být s dětmi co nejvíce venku, pokud to počasí dovolí

Děkuji za pochopení, Jana Staňková