Děkujeme

městské části Brno střed, vedoucí OŠMT paní Mgr. Petře Ondrašíkové a všem zaměstnancům za zprostředkování a možnost účasti na veletrhu Sportlife, za perfektně zvládnutou organizaci. Naše předškolní děti si užily krásné dopoledne, měly možnost zacvičit si na neobvyklém nářadí a následně prohlédnout různorodé sportovní aktivity /parkour, biketrial, florbal, lezení po stěnách,…/