Další informace o uzavření MŠ

Vážení rodiče,

s účinností od 1. 3. 2021 bude naše MŠ dle vládního nařízení uzavřena po dobu 3 týdnů. O obnovení provozu budete včas informováni.

Děti v povinné předškolní docházce (tzv. předškoláci), kteří do 31. 8. 2021 dovrší 5 let věku, budou v souladu se školským zákonem vzdělávány distanční formou, bližší informace rodiče těchto dětí obdrží e-mailem.

Úplata za předškolní vzdělávání bude přiměřeně ponížena /pokud budeme uzavřeni 3 týdny, bude vybírána částka 209,-Kč za měsíc březen/.

Obědy budou všem automaticky odhlášeny a při zahájení provozu opět automaticky přihlášeny.

Podle usnesení vlády je zajištěna  péče o děti zákonných zástupců z důležitých profesí v Brně

  • Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, p. o.
  • Základní a mateřská škola Brno, Merhautova 37, p. o.

O dalším vývoji situace a případných změnách budete aktuálně informováni na webových stránkách nebo e-mailem a na Facebookových stránkách MŠ. Věnujte jim proto průběžně pozornost, prosím.

Jménem celého kolektivu Vám děkuji za pochopení a přeji Vám pevné zdraví.

Jana Staňková, ředitelka MŠ