Výše úplaty na rok 2022 – 2023

Výše úplaty za  předškolní vzdělávání

v Mateřské škole Brno, Nádvorní 3

pro školní rok 2022/2023

650,- Kč.

 

Úhrada úplaty za vzdělávání  /viz. Školní řád/

  1. a) podle § 123 zákona č.561/2004 Sb., (školský zákon) je stanoveno, že vzdělávání v

mateřské škole lze poskytovat za úplatu, která činí maximálně polovinu nákladů

stanovených na provoz mateřské školy na jednotlivé  dítě.

  1. b) děti, které v období od 1.9. do 31.8. následujícího kalendářního roku dovršily nejvýše

6 let věku mají předškolní vzdělávání bezúplatné (§123, odst.3)