Červenáčci

S dětmi pracuje:
p. ředitelka Jana Staňková
Bc. Zuzana Lopraisová

Režim dne – co děláme celý den

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového) programu probíhá v základním denním režimu.

6.30  – 8.30      příchod dětí do mateřské školy, předávání pedagogickým pracovnicím, volné spontánní zájmové aktivity
8.30  –  9.00      osobní hygiena, dopolední svačina
9.00  –  9.55      výchovné činnosti, směřující k plnění výchovných cílů, umožňující nabízet dětem různorodé činnosti a aktivity
9.55 – 12.00      osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost
12.00 – 12.30     oběd
12.30 –  14.30     osobní hygiena, spánek a odpočinek dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14.30 –  15.00     osobní hygiena, odpolední svačina
15.00 –  16.30      volné činnosti, hry a pohybové aktivity, v případě pěkného počasí hry na zahradě