Zápis do MŠ

Zápis dětí do Mš na školní rok 2022/23

Počet volných míst: 25

Přihlášku lze získat:

– na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz

– na OŠMT Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Dagmara Hanáková, dveře č. 104

– rodiče, kteří nemají přístup k internetu, kontaktujte od 1. dubna 2022 ředitelku školy na e-mailu: skolkanadvorni@seznam.cz nebo využijte Den otevřených dveří 12. 4. 2022 v 10 hodin

 

Přijímání vyplněných přihlášek

 

  • vhozením do schránky na budově školy dne 2. a 3. 5. 2022 (do 16,00 hodin). Do jedné obálky vložte žádost o přijetí a všechny přílohy
  • do datové schránky školy –  Wtpkn2m – VEŠKERÉ DOKLADY NASCENUJTE DO JEDNÉ PŘÍLOHY
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), e-mail: skolkanadvorni@seznam.cz VEŠKERÉ DOKLADY NASCENUJTE DO JEDNÉ PŘÍLOHY
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
  • osobní podání: 2. května 2022 v době 8,00 – 14,00 hodin. VYUŽIJTE REZERVAČNÍ SYSTÉM.
  • Tento den bude žádosti přijímat paní učitelka pověřená ředitelkou a na místě bude ověřovat pouze bydliště a datum narození dítěte. Paní ředitelka je 2. – 6. 5. s dětmi na škole v přírodě. Pokud máte dotazy na ředitelku, bude v tyto dny po večerech na emailu Skolkanadvorni@seznam.cz

Doklady k zápisu:

• Rodný list

• Místo trvalého pobytu dítěte

• Doložení řádného očkování dítěte – potvrzení o řádném očkování s razítkem lékaře

Pokud nechcete pro Rozhodnutí o nepřijetí chodit na poštu, potřebujeme Váš souhlas se zasláním obyčejnou poštou. Můžeme tím ušetřit zbytečné provozní náklady až 6 000,-Kč, které můžeme využít smysluplně. Děkujeme za pochopení.