Zahradní slavnost – aktuální informace

Ve čtvrtek 24. 6. 2021 od 15,30 hodin proběhne na zahradě naší MŠ Zahradní slavnost,

na které se rozloučíme s předškoláky.

Můžete se těšit na pasování, slib a taneček školáků, soutěže, hudbu a občerstvení.

Párek v rohlíku a pití dostanou všechny naše děti zdarma /placeno z kultury/ na poukázku.

Pro ostatní, kteří budou mít zájem, máme párky navíc a bude možné zaplatit si je na místě/20 Kč.

Hygienická opatření /akce konaná výhradně ve vnějších prostorech/

všechny přítomné osoby mají možnost zúčastnit se naší slavnosti za těchto podmínek:

nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění COVID-19

Musí mít u sebe:

  • potvrzení o očkování nebo prodělání nemoci,
  • doklad z práce o testu nebo čestné prohlášení, že byli testováni,
  • doklad ze zdrav. zařízení – potvrzení o absolvování Ag (72 h) nebo PCR testu (7dní),
  • děti z MŠ nemusí mít nic
  • ostatní děti – potvrzení či čestné prohlášení o testech ze školy

Odpovědnost má každý sám za sebe, zároveň organizátor akce namátkově kontroluje a není-li dodrženo neumožní vstup.