Informace MSMT o uzavření mateřských škol a ošetřovném

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST dětí v mateřské škole.

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM

 

Informace o OŠETŘOVNÉM https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.