OČR mailem

Při žádostech o OČR mailem mi, prosím, napište jméno a příjmení dítěte a jeho RČ.

Děkuji Staňková

Link na webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí, kde se ministryně Maláčová vyjadřuje k možnosti, aby rodiče nemuseli kvůli potvrzení formuláře na ošetřovné chodit do školy.

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/03_11_2020+TZ+-+Rodi%C4%8De+nemusej%C3%AD+kv%C5%AFli+o%C5%A1et%C5%99ovn%C3%A9mu+do+%C5%A1koly.pdf/0d61b5aa-a363-42f3-f581-658e1b900a7b

Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých webových stránkách uveřejnilo následující  sdělení:

Rodiče nemusejí pro potvrzení do školy, škola jim může elektronicky poslat vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce. Pro výplatu dávky si pak rodič formulář vytiskne, dovyplní všechny potřebné údaje, podepíše a předá zaměstnavateli.

Nejčastější dotazy:

může být elektronicky poslán vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce, viz odkaz:

https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru#O%C5%A1et%C5%99ovn%C3%A9