Návštěva MŠ – pro nové děti -„Kam vlastně budu od září chodit?“

Ve čtvrtek 26. 8. 2021 ve 13,00 hodin pokud budete mít zájem – máte možnost ukázat svým dětem, kam budou chodit od září do školky. Provedu Vás školkou, ukážu šatny, třídy, umývárny a herny případně zodpovím Vaše dotazy. Návštěva bude jen krátká, protože máme přípravný týden a vše chystáme na bezproblémové zahájení školního roku.

Jana Staňková