Informace ohledně stravovaní a plateb

Vážení rodiče, veškeré informace ohledně placení obědů a školného najdete v sekci stravování.