Informace ohledně provozu MŠ od 12.4.2021

Vážení rodiče,

od pondělí  12. 4. 2021 zahajujeme provoz v naší mateřské škole. Po dobu mimořádného opatření, abychom zajistili podmínky neslučování dětí, bude provoz od 7,00 do 16,30 hodin.

Provoz bude pouze pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání a děti popsané ve výjimce /IZS, školství,…/  Výjimky bude nutné doložit potvrzením zaměstnavatele.

ZDE naleznete stručnou verzi mimořádného opatření, platné pro mateřské školy – včetně výjimek.

Úplata za předškolní vzdělávání /školné/ se bude vybírat pouze od dětí přítomných v MŠ. Ostatní děti jsou stále osvobozeny.

Všechny děti, které přijdou, musí být testovány antigenními testy, které dostanou při příchodu do MŠ. Tyto testy jsou neinvazivní, antigenní, z přední části nosu. Testování budou provádět osoby doprovázející děti do MŠ /dospělé/ dvakrát týdně. Výsledky testování budou zapisovat vyčlenění zaměstnanci u vchodu do MŠ. Ti také budou likvidovat odpad.

Testování v pondělí a čtvrtek je zajištěno do 8,30 hodin. Pozdější příchod není možný – nelze organizačně zajistit.

V den testování do MŠ budete vstupovat zadním vchodem, kde si budete moci své dítě otestovat v zelené šatně, poté počkáte na výsledky testu v zahradě, při nepřízni počasí v modré šatně /10 – 15 minut/.  Pokud bude test negativní, dítě odchází samotné do šatny. Nyní budou v provozu šatny červená a žlutá pro všechny děti, kterým tam uděláme provizorní značky. V případě pozitivity si vyčkáte na potvrzení a dítě si odvádíte domů.

Pokud dítě nenastoupí v den testování /pondělí, čtvrtek/ musí absolvovat test v den nástupu. tzn. zazvoní na třídu, počká na asistentku, která zajistí testování.

Při příchodu po dobu testování musí mít dítě roušku a ještě jednu náhradní v igelitovém sáčku. V prostoru MŠ budou děti bez roušek.

Výjimku z testování mají děti, které doloží pozitivní test na covid – 19, po dobu 90 dní.

Rodiče nesmí vstupovat do dalších prostor MŠ.

Netestovací dny převezmou děti asistentky u vstupu do šaten – jak jste zvyklí.

Při vyzvedávání dětí po obědě budou asistentky děti vydávat opět u hlavního vstupu. Odpoledne si rodiče zazvoní na třídu, sdělí jméno dítěte a vyčkají, až se dítě přijde do šaten a převlékne se. Opět zde bude zajištěn dozor.

V pondělí počítáme předběžně s nástupem všech předškolních dětí a v každé třídě několik výjimek do počtu 15 dětí na třídu, poté docházku individuálně upravíme. Stravování první den nástupu bude zajištěno. Budeme ale rádi, když napíšete email či sms. že vaše dítě nastoupí.

Po dobu mimořádných opatření nemůžeme vydávat obědy domů.

ZDE najdete přesné znění Mimořádného opatření ohledně testování dětí ve školách.

ZDE najdete Plnění informační povinnosti v souvislosti s testováním dětí.

Všechna tato opatření jsme přizpůsobili našim podmínkám, abychom byli schopni zajistit provoz pro potřebné.

Děkujeme za pochopení a spolupráci

Jana Staňková a kolektiv MŠ