Hygienická opatření proti COVID 19 /z manuálu MŠMT/ ke dni 1. 9. 2020

 

Mateřská škola:

 • MÁ povinnost postupovat podle aktuálních nařízení hygienické stanice
 • nebude vyžadovat vyplnění čestného prohlášení
 • nebude všem měřit teploty při příchodu
 • při vstupu do MŠ je k dispozici pro všechny dezinfekce
 • všichni doprovázející děti a návštěvníci nemusí mít při vstupu do MŠ roušku
 • v případě, že dítě vykazuje příznaky onemocnění při příchodu do MŠ, nesmí ho učitelka přijmout do kolektivu
 • pokud se příznaky onemocnění objeví v průběhu dne, učitelka dítěti nasadí roušku, izoluje ho od ostatních, zavolá rodičům a následně u dítěte zajistí dozor
 • všechny děti musí mít ve skříňce v igelitovém sáčku 1 roušku
 • dítěti (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí
 • při zahájení školního roku učitelky jednotlivých tříd aktualizují kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily). Rodiče jsou povinni jakoukoliv změnu neprodleně hlásit třídním učitelkám!!!
 • distanční vzdělávání pro předškoláky bude škola zajišťovat pouze v případě, že bude škola plošně uzavřena nebo bude chybět nadpoloviční většina všech předškoláků
 • v celé budově jsou nastaveny zvýšené nároky na hygienu a desinfekci prostor a hraček
 • všichni dospělí návštěvníci posoudí svůj zdravotní stav a v případě jakýchkoliv známek nachlazení, kašle… si při vstupu do MŠ v zájmu ohleduplnosti k ostatním nasadí roušku
 1. 8. 2020……………………………………………………………………Jana Staňková, ředitelka školy