Angličtina

JAZYKOVÁ PŘÍPRAVKA, s.r.o. Brno, sdělení pro rodiče:

Vzhledem k přerušení výuky AJ v kurzech organizovaných při MŠ,  sdělujeme rodičům našich žáčků následující:

Rádi bychom, po opětovném otevření MŠ, ve výuce pokračovali. V případě, že by se výuka (šk. r. 2019/20)  znovu neobnovila, bude nevyčerpané školné, snížené o provozní náklady, vráceno.

Tato finanční částka by byla zaslána v 06/2020 na účet plátce školného.

Nyní, bohužel, nemůžeme podat příznivější informace o dalším konání výuky.

Děkujeme Vám za pochopení.

Za JŠ: Cempírková Jaroslava,   e-mail: jazykova.pripravka@seznam.cz