Aktuální informace k otevření MŠ

Vzhledem k velkému zájmu o nástup do MŠ ke dni 25. 5. 2020 Vás žádáme o zodpovědné zvážení, zda nutně nástup dítěte do školky potřebujete, protože není možné otevřít MŠ do plného provozu a zajistit při tom zvýšená hygienická a bezpečností opatření na ochranu zdraví dětí a zaměstnanců školy. Pokud nejste pracující a jste doma na rodičovském příspěvku, mateřské dovolené či pracovní neschopnosti ponechte si dítě raději doma. Z organizačních důvodů není možné zajistit, že budou děti ve své třídě a se svou paní učitelkou. O případném zařazení dítěte do jiné skupiny budete předem informováni e-mailem v odpovědi na Vaše nahlášení docházky.

MŠ důrazně doporučuje zvážení nebezpečí, pokud rodina žije ve společné domácnosti s osobou, která patří do rizikové skupiny.

Prosíme rodiče, kteří nepočítají s nástupem, aby nám dali také vědět, ať můžeme situaci vyhodnotit.

Děkujeme

Celý kolektiv Barevné školky

 

Na tomto odkazu: Jednoznačná pravidla pro otevírání mateřských škol lze podepisovat petici Pedagogické komory na podporu mateřských škol a ošetřovného.

 

V případě nástupu dítěte do školky odevzdejte podepsané Čestné prohlášení a Dodatek ke školnímu řádu pro období pandemie koraonaviru. Bude k dispozici i u vstupu do MŠ.