Zápis do MŠ školní rok 2019/2020

Zápis dětí do Mš na školní rok 2019/20

Počet volných míst: 25

PŘIHLÁŠKU LZE ZÍSKAT

– na internetové adrese : www. zapisdoms.brno.cz

– na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB, Dominikánské nám. 3,

1. poschodí Mgr. Hanáková nebo paní Hoffbruckerová.

– pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu přímo v MŠ Nádvorní 3

  • v úterý 16. 4. 2019 od 10,00 do 12,00 a od 12,15 do13,00 hodiun.

PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK – ZÁPIS DO MŠ

Zákonný zástupce dítěte s sebou přinese svůj platný OP, rodný list dítěte, příp. další dokumenty (nájemní smlouva, povolení k  pobytu…)

Ve čtvrtek 2. 5. 2019 od 10,00 do 12,00 a od 12,30 do 15,00 hodin.

V pátek 3. 5. 2019 od 10,00 do12,00 a od 12,30 do 14,00 hodin.