Vážení rodiče

dovolte mi, abych Vás přivítala v novém školním roce.

Díky našemu zřizovateli, Statutárnímu městu Brnu –  Městské části Brno střed, byla v průběhu letních měsíců rekonstruována celá zahrada MŠ, kde byl zrušen nefunkční a nevyužívaný prostor a bylo zde vybudováno lanové centrum, plné kreativních prolézaček, umožňujících zdravý tělesný rozvoj dětí, na který je naše MŠ zaměřena.

Věříme, že i v brzké budoucnosti se prostředí MŠ pro Vaše děti bude zlepšovat.

Samozřejmostí je, že se i nadále budeme snažit, abyste byli s naší prací spokojeni tak, jako v předešlém školním roce. Z Vašeho hodnocení i připomínek v dotaznících hodnotících naši MŠ vyplývá, že většinově naši práci vnímáte pozitivně. Děkujeme, že jste otevřeně vyjádřili svůj názor a uvědomujeme si, že vždy je prostor pro zlepšení. Na oplátku očekáváme Vaši maximální spolupráci, které si předem vážíme a bez níž se ve zkvalitnění naší práce stěží obejdeme.

Přeji Vám i Vašim dětem příjemně prožitý a spokojený školní rok 2019/20.

Za celý kolektiv zaměstnankyň MŠ

Jana Staňková, ředitelka