Potvrzení o úhradě

Potvrzení o úhradě školného za zdaňovací období 2018 bude k dispozici v jednotlivých třídách od 18. 1. 2019